soovitava teenuse kirjeldamine

Kogu projektimeeskonna ühine arusaam aitab teenuste arendada eesmärgistatult ja efektiivselt.

Tegevuse eesmärk on valida alternatiivsetest lahendustest sobivaim ja panna selgesti kirja ootused uuele või muudetud teenusele.

Vali koos meeskonnaga välja parim lahendusvariant 

Kaaluge iga väljavalitud lahendusidee sobivust, arutades läbi vähemalt järgmised küsimused:  

 1. kui hästi vastab selline lahendus kasutajate ootustele?  
 2. mida on selle elluviimiseks vaja muuta töökorralduses, tehnilistes lahendustes ja õigusaktides?  
 3. kas muudatused on mõistlikul viisil tehtavad, sh tehniline teostatavus, ressursid, ajakulu? 
 4. kas oodatud kasu tekib?

Kontrolli meeskonna arusaamu

Olete oma teenusetiimiga jõudnud väga põnevasse sammu – soovitava teenuse kirjeldamine. Enne jätkamist veendu, et kogu projektimeeskonnal on olemas vastused küsimustele:  

 • Mis probleemi me lahendame?  

 • Mis on lahendamist vajava olukorra põhjustanud?  

 • Millised on meie edukriteeriumid?  

 • Kellele me lahendust loome ning millist kasutaja vajadust me lahendame?   

 • Mis on meie lahenduse visioon?  

 • Mida see teenus kasutajate jaoks tähendab ja millist väärtust temale loob?

 • Mida see teenus meie organisatsiooni jaoks tähendab? 

 • Millised ressursid meil lahenduse loomiseks on?  

 • Millised piirangud meil võimalikule lahendusele on?  

Pane tähele! Veendu, et kogu projektimeeskonnal on ühine ja ühene arusaam ülal olevate küsimuste vastustest. Kõik vastused tuleks lühidalt ja võimalikult täpselt kirja panna

Juhul, kui mõni küsimus on jätkuvalt vastuseta, vaata uuesti eelnevaid sammu või pöördu äripaneeli poole.  

Teada tasub, et ka äripaneeli minnes ning rahastustaotluse esitamisel on vaja samad küsimused läbi mõelda ja nende vastused konkreetselt kirja panna. Vajadusel võib eelanalüüsi teostamisse kaasata organisatsiooniväliseid konsultante ja koostööpartnereid.    

 

Oled selle tegevusega lõpetanud? Liigume edasi: 

Lahenduse testimine

 

Seotud tööriistad

Avaliku teenuse arendamise lõuend
tool

Avaliku teenuse arendamise lõuend

Väärtuspakkumise lõuend
tool

Väärtuspakkumise lõuend

Seotud juhised

Digiühiskonna arengukava 2030

Digiühiskonna arengukava 2030

MKM

22.09.2022
EL struktuuritoetuste taotlemine

EL struktuuritoetuste taotlemine

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

22.09.2022
20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kontseptsiooni väljatöötamine

20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kont…

PwC

20.09.2022
ATKL programmi taotlusvorm (toetused avalike teenuste koosvõime loomiseks)

ATKL programmi taotlusvorm (toetused avalike teenu…

MKM

22.09.2022
RES IKT lisataotluse vorm (A4)

RES IKT lisataotluse vorm (A4)

MKM

21.09.2022