res ikt lisataotluse vorm (a4)

Kirjeldus

Kokkuvõtlikus formaadis materjal RES ehk riigi eelarvestrateegia lisatoetuse taotlemiseks - kuidas on tarvis lühidalt kirjeldada projekti erinevaid aspekte 1 slaidina, hetkeolukorrast lahenduse ja mõjudeni. Lisaks on ka info  Struktuurfondide valdkonna kordategemise ja arenguhüpete projektide ettevalmistamise kohta. 

Loe lähemalt lisarahastuse taustainfo ning taotluse esitamise teemal siit. Vorm ja selgitused asuvad lehe allosas peatükis “IKT lisataotluse ja IKT SF projekti vorm“. 

Kokkuvõtlikku tabelit saab kasutada ka selleks, et teha enesehindamist mis tahes viisil rahastatava teenuse arendamise käigus. Küsimused aitavad kaaluda, kas kõike vajalikku on arvesse võetud.

RES = riigi eelarvestrateegia,
IKT = info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Tegevused

Projekti eesmärgistamine
tool

Projekti eesmärgistamine

Ressursside planeerimine
tool

Ressursside planeerimine

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus
tool

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus

Soovitava teenuse kirjeldamine
tool

Soovitava teenuse kirjeldamine

Seotud tööriistad

Avaliku teenuse arendamise lõuend
tool

Avaliku teenuse arendamise lõuend