0. ettevalmistus

Korralikult tehtud ettevalmistus on kõige aluseks - lihtsustab ja muudab teenuse arendamist efektiivsemaks ning võimaldab kokku hoida aega. 

Etapi eesmärk on teha vajalikud eeltööd selleks, et teenuse arendusprojekt kulgeks eesmärgipäraselt ja tõrgeteta ning oleks tulemuslik. 

Etapi tulemina valmib: 

  • teenusetiimi põhiliikmed on koos, nad teavad projekti eesmärki ning suuremaid piiranguid; 
  • tiim on kokku leppinud, kuidas käib suhtlus, kus infot hoitakse ning kes millises rollis panustab; läbi on kaalutud,  millises etapis on vaja välist abi ja millised on võimalused seda rahastada.  
 
Esimene tegevus: 

Teenusejuhi rolli sisselamine