3. lahenduse testimine

Eeltööna peaks olema kirjeldatud disaini lähteülesanne, läbi kaalutud 3 võimalikku lahendusvarianti, millest on kõige sobivaim lahendus välja valitud ja teenuskontseptsioonina ära kirjeldatud. Samuti on loodud ülevaade kasutaja-, ärilistest-, tehnoloogilistest-, andmealastest ja juriidilistest nõuetest ja vajadustest, millega lahendus arvestama peab.

Etapi eesmärk on luua prototüüp valitud lahendusvariandile ning selle testimine päris kasutajatega.

80% arenduskulutustest tehakse pärast „valmis ehitatud“ lahenduse kasutuselevõttu ja vaid viiendik neist kulutustest on seotud vigade või jõudlusega. Miks see nii on?

Peamiseks põhjuseks on oma teadlikkuse üle hindamine enne arendusfaasi minekut. Hulgaliselt arutelusid ja diskussioone on juba disainitööde sisendi kokkupaneku ajaks peetud ning usk, et kogu probleemistik detailsusteni teada, kerge tulema. Reaalne elu osutub sageli aga oletustest hulga keerulisemaks ning puudulikult täidetud kasutajavajaduste tõeline tõsidus võib ilmneda alles pikema aja vältel.

Lahenduste testimine aitab selliseid olukordi ennetada ning oluliselt vähendada hilisemate parandusvajaduste mahtu. Pea meeles, et testimiseks sobib ka kõige algelisem lahendusvariant, mida kasutajatele näidata. 

Etapi tulemina valmib:

  • To-Be kasutajateekonnad
  • Prototüüp
  • Läbi on viidud kasutajatestid vähemalt 5 kasutajaga
  • Kasutajatesti tulemused on dokumenteeritud 
Oled valmis alustama? Esimene tegevus: 

Kasutaja (TO-BE) teekonnad ja prototüüp