2. lahendamine

Kogu eeltöö on nüüdseks tehtud: materjalid on koos, probleem on defineeritud, kasutajad uuritud, disaini lähteülesanne koostatud. Olete jõudnud järgmisse, lahenduse leidmise etappi.

Etapi eesmärk on üheskoos otsida erinevaid lahendusvariante ja leida kõige sobivam. 

Võta selle etapi jaoks võimalikult palju aega: uurimistöödega kogunenud sisendist sünnivad lood, mis aitavad  märgata mustreid, teha järeldusi ja näha teenusega seotud probleemistikke täiesti uue nurga alt.   

Suures plaanis on inimeste põhivajadused, olenemata valdkonnast ja teenustest, üsna sarnased. Töö konkreetsete lugudega annab võimaluse seni kaalumata ideede sünniks, neist saab aga arendada kasutajatega testimiseks täiesti uusi kontseptsioone.  

Edasi räägimegi meetoditest, mis aitavad tehtud uurimistöö samm-sammult uuteks lahenduskäikudeks kujundada.

Etapi tulemina valmib: 

  • Vähemalt 3 lahendusvarianti olemasoleva olukorra parandamiseks

  • Soovitava teenuse kirjeldus

 

Oled valmis alustama? Liigume edasi: 

Seotud osapooltega rääkimine