seotud osapooltega rääkimine

Enamiku digiteenustega on seotud hulk erinevaid osapooli nii organisatsioonide, huvigruppide kui seotud lahendustena. Ära unusta neid!

Tegevuse eesmärk on maandada riske, toetada eduka teenuse arendust ning luua uusi lahendusi sünergias olemasolevatega. 

Seotud osapoolte kaardistamise tegevuses sai kirja, keda see teenus lisaks kasutajatele veel võib puudutada, ennekõike registrite ja teiste teenuste seisukohast.  

Nüüd on sobiv hetk seotud osapoolte või nende esindajatega ühendust võtta ja üks suurem tulevikuplaanide täpsustamise koosolek korraldada.  

Veel parem, kui selgub, milles saab üksteist aidata või vähemalt mitte teadmatusest vastu töötada.   
 

On aeg kaasata laiendatud meeskonda. Selleks:

  • Kutsu kokku kõiki seotud osapooli kaasav(ad) koosolek(ud).  

  • Tutvusta projektimeeskonna seni tehtud tööd ja disainisisendit.  

  • Anna kõikidele seotud osapooltele võimalus tagasisidestamiseks.  

  • Vajadusel täpsusta kõiki projektiga seotud dokumente ja sisendeid.

  • Fikseeri vajalikud kokkulepped.

 

Oled selle tegevusega lõpetanud? Liigume edasi: 

Lahenduste ideetamise töötuba