1. mõistmine ja fookuse valimine

Etapi edukaks sooritamiseks peaksid eeltööna tehtud olema järgmised tegevused: projekti puudutav esmane infomaterjal on kokku pandud, projektiplaan koostatud, ressursside vajadus hinnatud ning projekti tiim moodustatud. Projekti tiimiga on esimesed kohtumised tehtud, tiimiliikmed teavad oma rolli ja vastutusala ning on motiveeritud aktiivselt osalema.

Etapi eesmärk on saada piisav arusaam probleemi olemusest, kasutaja vajadustest ning äriprotsessidest, et püstitada selge, kaalutletud ning vajalik fookus teenuse või toote arendamiseks. 

Etapi tulemina valmib:

  • seotud osapoolte kaardistus
  • kasutaja profiilid ehk persoonad
  • kasutaja teekonnakaardid
  • AS-IS protsessikaardid
  • seotud õigusaktide kaardistus
  • muudatusvajaduste kaardistus ja põhjendus
  • disaini lähteülesanne

 

Nüüd on aeg tegutsema hakata!  

 

Oled valmis alustama? Liigume edasi: 

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus