riiklikud juhised

Siin on ülevaade kõikidest võimalikest vajaminevatest juhistest. Kuna neid on palju, siis saad endale sobivaimad välja filtreerida.

Filter

Koostoimeraamistik

Koostoimeraamistik

MKM

18.09.2023
Juhised määruse “Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” rakendajatele

Juhised määruse “Teenuste korraldamise ja teabehal…

MKM

01.06.2023
Andmekirjelduse juhis

Andmekirjelduse juhis

MKM

23.09.2022
Andmehalduse raamistik

Andmehalduse raamistik

Ernst & Young

22.09.2022
Riigiasutustes selge keele kasutust takistavate ja soodustavate tegurite väljaselgitamine

Riigiasutustes selge keele kasutust takistavate ja…

Praxis

22.09.2022
EKI juhis tekstide koostamiseks (ehk selge sõnum)

EKI juhis tekstide koostamiseks (ehk selge sõnum)

Eesti Keele Instituut (EKI)

22.09.2022
Avaandmete loomise juhend

Avaandmete loomise juhend

MKM

22.09.2022
Soovitused avaandmete mõju hindamiseks organisatsioonis

Soovitused avaandmete mõju hindamiseks organisatsi…

MKM

22.09.2022
Avaandmed: API üldjuhend

Avaandmed: API üldjuhend

MKM

22.09.2022
Avaandmete litsentsimise juhend

Avaandmete litsentsimise juhend

MKM

22.09.2022
Veebi sisu juurdepääsetavussuunised (WCAG nõuded)

Veebi sisu juurdepääsetavussuunised (WCAG nõuded)

The World Wide Web Consortium (W3C)

22.09.2022
Avaliku sektori veebitekstide koostamise juhend

Avaliku sektori veebitekstide koostamise juhend

eesti.ee

22.09.2022
Digiriigi akadeemia

Digiriigi akadeemia

MKM

22.09.2022
Digiühiskonna arengukava 2030

Digiühiskonna arengukava 2030

MKM

22.09.2022
Täiendavad RIA juhised

Täiendavad RIA juhised

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)

22.09.2022