SVG icon

Koostaja

  • MKM

soovitused avaandmete mõju hindamiseks organisatsioonis

Kirjeldus

Avaandmeteks nimetatakse avalikku teavet, mille üldist kasutamist ei ole seadusega piiratud. Teenuse arendamisel tuleb mõelda ka sellele, kuidas ja milliseid teenusega seotud andmeid avaldada avaandmetena.

Juhend räägib avaandmete andmekaitsealasest mõjuhinnangust, mida teabevaldaja peab tegema enne teabe avaandmeteks andmist.

Kõik avaandmetega seotud juhendid on kättesaadavad: https://avaandmed.eesti.ee/instructions 

Tegevused

Andmekaitse ja õigusruumi arutelud
tool

Andmekaitse ja õigusruumi arutelud