koostoimeraamistik

Koostoimeraamistik

Käesolev dokument on riigi infosüsteemi koostoimeraamistiku põhidokument. Dokument on avatud ettepanekuteks avaliku, era- ja kolmanda sektori asutustele ning kõigile asjast huvitatud isikutele. 

Koostoimeraamistik on loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja juhitud koostoimeraamistiku töögrupi poolt. Töögruppi kaasati esimeses ringis ministeeriumi digiriigi arengu osakonna valdkondade eksperdid ning digiriigi peaarhitektide töögrupp. Teises ringis kaasatakse laiemalt haldusalade eksperte ning ka erasektori osapooli läbi Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu.

 

Tegevused

Projekti eesmärgistamine
tool

Projekti eesmärgistamine

Tööpõhimõtted ja metoodikad
tool

Tööpõhimõtted ja metoodikad

Lähteülesande koostamine disainiks
tool

Lähteülesande koostamine disainiks

Pilootprojekt
tool

Pilootprojekt

Arenduskava
tool

Arenduskava