projekti eesmärgistamine

Tegevuse eesmärk on selgelt sõnastatud arusaam, miks muudatus ellu kutsutakse ja kuidas loodava lahenduse edu ära tuntakse.  

Igal projektil on vaja konkreetseid algus- ning lõpupunkte. Ilma selleta on väga tõenäoline, et projekti jäävadki saatma igikestvad muudatused ja loodetud kvaliteeditõusuni ei jõutagi. 

Kust algab projekt ja millega see lõppeb?

Iga projekti alguspunktiks on vastus küsimusele, miks on vaja olemasolevat teenust muuta või uus teenus ellu kutsuda. Igal teenusega seotud projektil on alati oma lähtekoht, näiteks:   

 • lahendamist ootab seni tähelepanuta jäänud probleem  
 • tekkinud on vajadus olemasoleva teenuse värskendamiseks  
 • soov on protsesse digitaliseerida, et neid sujuvamaks muuta  
 • vajadus vähendada kulusid   

Lihtne viis projekti eesmärgi sõnastamiseks on teha seda läbi probleemi defineerimise. Näiteks nii: „Autojuhtidel on sageli tervisetõendid aegunud ajaks, kui nende lube kontrollitakse“.   

Konkreetne probleem tähendab, et selged on:  

 • sihtrühm  
 • lähteprobleemi olemus  
 • olukord, mil see tekib/väljendub  

Lahendamist ootava ülesande täpsustamise järel tuleks selgelt sõnastada ka see, kuidas projekti edu mõõtma hakatakse. Teisisõnu – mille järgi sa aru saad, et uus teenus/toode/lahendus toimib paremini kui tänane seis?   

 • Kas see väljendub väiksemas või suuremas hulgas pöördumistes?   
 • On tulemus ehk rahas mõõdetav?   
 • Kas väheneb koormus konkreetsetele töötajatele?  
 • Toimub mõni muu mõõdetav muutus?  

Projekti eesmärk on selge siis, kui on teada, millist olukorda lahendama hakatakse ja millal see olukord lahendatuks loetakse.  

Pea meeles! Projektile algselt seatud eesmärk ja mõõdikud tuleb järgmistes etappides üle vaadata, kuna protsessi käigus saadud uued teadmised võivad püstitatud eesmärke muuta. 

Sinu järgmine samm:

Pane ühe-kahe lausega kirja eesmärk ja põhilised mõõdikud. 

Oled selle tegevusega lõpetanud? Liigume edasi: 

Meeskonna valimine

 

Seotud tööriistad

Otsese avaliku teenuse küpsusmudel
tool

Otsese avaliku teenuse küpsusmudel

Teenusedisaini kaardid
tool

Teenusedisaini kaardid

Seotud juhised

RES IKT lisataotluse vorm (A4)

RES IKT lisataotluse vorm (A4)

MKM

21.09.2022
Andmeteaduse projekti taotlusvorm (lõuend)

Andmeteaduse projekti taotlusvorm (lõuend)

MKM

21.09.2022
Koostoimeraamistik

Koostoimeraamistik

MKM

18.09.2023