Iga meeskonnaliige peab teadma, miks just tema on antud projekti kaasatud ja milline on tema roll teenuse või projekti edu tagamisel. 

Tegevuse eesmärk on seista hea selle eest, et tiim tahaks koos töötada ja tunneks tugevat õlatunnet.   

Mida vajavad tiimiliikmed projekti startimiseks?

1. Orientiiri: mis on ühine missioon ja milline on edu pilt? Enne projektiga alustamist peaksid suutma vastata iga tiimiliikme „Miks mina?“ küsimusele. Ühise ülesande lahtimõtestamisel tekib meeskonnaliikmete vahel ühtekuuluvustunne. 

2. Usaldust kõikide tiimiliikmete vahel: loo õhkkond avatud suhtluseks, see omakorda paneb aluse usaldusele. Igaüks võiks jagada: 

  • milline on ta inimesena; 
  • millised oskused ja tugevused tal on; 
  • millisel moel eelistab koostööd teha; 
  • mida ehk temalt koostöös oodata pole mõtet.  

Avatud õhkkonnas tekib vastastikune lugupidamine, otsekohesus ja suutlikkus üksteisele toetuda.

Avatus-usaldus

Vaata ka tiimidünaamika valdkonna tööriistu usalduse tekitamiseks.

3. Täpsustatud eesmärke: pärast usalduse loomist tuleks täpselt paika panna, milliseid eesmärke tiim saavutada püüab. Omavahel tuleks avatult läbi rääkida eeldused, oletused, ootused ja piirangud. Samuti tuleks paika panna edu mõõdikud.   
Ühine eesmärkide täpsustamine annab tiimile jagatud visiooni ja selge suuna. 

4. Pühendumust: selleks, et aidata inimestel teenusele või projektile pühenduda, kaasa terve tiim teekaardi loomise protsessi. Teekaardi loomise käigus pange täpselt paika, millised on teie tööpõhimõtted ja -reeglid ning otsustusprotsess. Seejärel jaotage rollid ära ning planeerige üheskoos ressursse.

 

Sinu järgmine samm:

  • Tutvu Tiimidünaamika valdkonna tööriistadega.
  • Koosolekute ja protsesside juhtimiseks kasuta IDOARRT’i. 
    IDOARRT on lihtne tööriist, mis aitab koosoleku algusest alates paika panna koosoleku suuna ja eesmärgid; see omakorda aitab osalejaid kaasata. Veebist leiad hulgaliselt materjale IDOARRT'i rakendamise kohta.  

 

Oled selle tegevusega lõpetanud? Liigume edasi: 

Ressursside planeerimine

 

Seotud tööriistad

Räägi oma lugu
tool

Räägi oma lugu

3 küsimuse mäng
tool

3 küsimuse mäng

2 õiget, 1 vale
tool

2 õiget, 1 vale