SVG icon

Valdkonnad

 • Tiimidünaamika
SVG icon

Ajakulu

 • 1-2 tundi
SVG icon

Osalev meeskond

 • 2-10
SVG icon

Keerukus

 • Keskmine

räägi oma lugu

Kirjeldus

Tiimi efektiivseks töötamiseks on vajalik ehitada üles omavahelisi suhteid, et tekiks avatus ja usaldus. Käesolev meetod aitab seda teha läbi struktureeritud jutuvestmise meetodi. Tiimiliikmed vastavad küsimustele lapsepõlve, noorukiea ja täiskasvanuea kohta ning kujundavad selle looks, mida teistele jagada. Seda saab läbi viia nii füüsilises ruumis kui veebis. 

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Tiimi kohalolu

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Füüsilises ruumis: värvilised kirjutusvahendid/markerid, kleebitavad märkmepaberid, sein/tahvel/suur paber (kuhu märkmepabereid kleepida)

Veebis: Näiteks FigJam vms programm, parema puudumisel ka Word/Powerpoint, kus on võimalik küsimustele vastuseid kirjutada, seejärel teksti ümber organiseerida (eelistatult post-it'i visuaalidega) ja teistele visuaalselt presenteerida

Töö tulem

Tänu personaalsete lugude jagamisele suureneb tiimis avatus ja usaldus

Kasu saaja

Inimesed tunnevad end üksteise seltskonnas mugavamalt ja vabamalt, see omakorda aitab kaasa ka turvalisuse ja loovuse tekkele.

Väärtus

 • Lihtne korraldada 
 • Ei vaja suurt ettevalmistust ega eelteadmisi 
 • Võimalik läbi viia nii füüsilises ruumis kui videokõnes

Ajastus

Uute tiimide moodustamisel ja taaskohtumisel peale pikka eemalolekut 

Protsess 

Selle mängu jaoks on oluline luua turvaline ja mõnus keskkond, kus inimesed tihkaksid jagada personaalseid lugusid. Võib juhtuda, et jagatud lood tekitavad emotsioone (endas või teistes grupi liikmetes). Mängujuhina meenuta osalejatele, et see on normaalne ja teretulnud. Kui keegi muutub väga emotsionaalseks, jätka temaga vestlust hiljem individuaalselt. Ühtlasi on oluline öelda, et nad ei pea jagama enda kohta midagi, mida nad ei soovi.

1. Palu osalejatel võtta 3 eri värvi märkmepabereid (igat värvi 3tk) ja kirjutusvahend. Siis võivad nad endale ruumis sobiva koha leida, kus mugavalt mõtiskleda. Hea oleks, kui kõik on ruumis hajali.

2. Selgita alustuseks, et mängus on 3 vooru, millest igaüks kestab 5-7 minutit, ja ülesandeks on igale märkmepaberile kirjutada vastus ühele kuuldud küsimusele.  

3. Esimene voor on lapsepõlve kohta. Osalejad valivad selleks ühesugust värvi märkmepaberid. Ära lase neil liiga kaua küsimuse üle juurelda, palu kirjutada vastus kohe, ilma pikema järele mõtlemiseta. Küsimuste näited: 

 • Millises olukorras olid sa õnnelik? 
 • Inimene, kes oli sinu jaoks oluline. 
 • Olukord, mis sind muutis; mil leidsid maailma või enda kohta uue perspektiivi.  
 • jne 

4. Teine voor keskendub (varasele) täiskasvanueale. Osalejad võtavad järgmist värvi märkmepaberid ning ülesanne on sama. Küsimuste näited: 

 • Kirg, mis sulle rõõmu pakkus. 
 • Olukord või inimene, mis/kes suunas sind suurele isiklikule kasvule. 
 • Olukord, mis oli sinu jaoks väljakutsuv. 

5. Kolmas voor keskendub olevikule, praegusele ajale. Osalejad valivad taas järgmise värvi. Küsimuste näited: 

 • Sinu liikumapanev jõud. 
 • Olukord, kus mõistsid, et sul on millekski annet. 
 • Läbikukkumine, kus sa midagi õppisid (eraelus või tööl) 

6. Anna seejärel grupile 10 minutit aega enda märkmepaberite üle vaatamiseks ja paberite järjekorda seadmiseks mis iganes viisil nad soovivad. Nad võivad markerite abi lisada ka sõnu või sümboleid. Kõiki märkmepabereid ei pea kasutama, aga tulemus võiks olla visuaalselt kaasahaarav. Anna osalejatele märku, et neil on seejärel aega 4 minutit oma loo rääkimiseks. 

7. Kui 10 minutit on läbi, tuleb grupp taas kokku, soovitavalt poolringi, misjärel iga osaleja käib ükshaaval ringi ees ja räägib oma loo. Peale loo rääkimist on võimalik esitajalt küsimusi küsida (kui see on ka esitajale OK).  

Tegevused

Start!
tool

Start!

Lahenduste ideetamise töötuba
tool

Lahenduste ideetamise töötuba