lahenduste ideetamise töötuba

Mida rohkem ideid on kaalumisel, seda lihtsam on välja murda stamplahenduste lõksust ja jõuda tõeliselt geniaalsete lahenduskäikudeni. Fookuses tuleb aga hoida kasutajat, kelle jaoks teenust kujundad.

Tegevuse eesmärk on tagada, et ükski suurepärane idee ei läheks kaotsi selle uudsuse, erakordsuse või idee jagamiseks sobiva koha puudumise tõttu. 

Vii meeskonnaga läbi lahendusideede väljatöötamiseks töötuba. Ideede väljatöötamiseks leia sobivad meetodid tööriistakastist. Näiteks võid kasutada meetodit „Hull 8“ .  

Juhul, kui projekti eesmärgiks on väga keerulise teenusega seotud probleemi lahendamine ja/või meeskonnal on raske piisaval hulgal uusi ideesid välja tuua, võib proovida täiesti vastupidist „Kõige halvema idee“ (worst possible idea) meetodit. See aitab töötoa mängulisemaks muuta ja julgustab osalisi raamidest välja mõtlema. Halvima idee meetodi puhul on igal meeskonnaliikmel kirja panna kõige halvemad (kulukamad, ebaefektiivsemad, ebamugavamad) ja ebarealistlikumad ideed. Ühiselt valitakse välja kolm kõige „halvemat“ lahendust ja mõeldakse kogu tiimiga, kuidas saaks halvast ideest reaalsuses siiski võimalikult hea lahenduse toota. Selline pahupidi lähenemine aitab mõtteid värskendada ning võib luua hea aluse uue ideetamise korraldamiseks juhul, kui esimesest töötoast väheks jääb.  

 

Hea teada! Intensiivsete koosviibimiste ajal on vahelduseks hea koos mõni lihtne energiat tõstev mäng läbi viia, vaata lähemalt tiimidünaamika tööriistade alt.

Pärast ideede kogumist ja läbikaalumist vali välja 2–3 parimat, millega edasi töötada. 

 

Oled selle tegevusega lõpetanud? Liigume edasi: 

Andmekaitse ja õigusruumi arutelud

 

Seotud tööriistad

Kaalutletud otsustusmaatriks
tool

Kaalutletud otsustusmaatriks

Persoona
tool

Persoona

Kuidas-me-saaksime küsimused
tool

Kuidas-me-saaksime küsimused

Räägi oma lugu
tool

Räägi oma lugu

Ideetamise töötuba: Hull 8
tool

Ideetamise töötuba: Hull 8

3 küsimuse mäng
tool

3 küsimuse mäng

Kasutajaintervjuud
tool

Kasutajaintervjuud

2 õiget, 1 vale
tool

2 õiget, 1 vale

Seotud juhised

Kasutajasõbralike e-teenuste disainimine Maanteeameti näitel

Kasutajasõbralike e-teenuste disainimine Maanteeam…

Ziraff

07.09.2022