SVG icon

Valdkonnad

  • Ideetamine
SVG icon

Ajakulu

  • 1-2 tundi
SVG icon

Osalev meeskond

  • 2-40
SVG icon

Keerukus

  • Madal

ideetamise töötuba: hull 8

Mida rohkem ideesid on kaalumisel, seda lihtsam on välja murda stamplahenduste lõksust ja jõuda tõeliselt geniaalsete lahenduskäikudeni. Vii meeskonnaga läbi töötuba, kasutades „Hull 8“ meetodit.  

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Ühine füüsiline või digitaalne ruum. Probleem, mida lahendada

SVG icon

Vajalikud töövahendid

A4 paber, kirjutusvahendid

Töö tulem

Prioritiseeritud lahendusideed

Kasu saaja

Tiimiliikmed

Väärtus

Efektiivne ideetamise viis, mis aitab leida ka "kastist väljas" lahendusi

Ajastus

Lahendamise etapis

Protsess

1. Palu, et iga tiimiliige voldiks A4 paberi kaheksaks võrdseks ruuduks. 

2. Tutvusta ülesannet: iga tiimiliige mõtleb iseseisvalt välja 8 ideed. Iga idee kirjeldamiseks-joonistamiseks on aega ainult 1 minut.  

3. Pane käima taimer 8 minutiga  

4. Aja lõppedes valib iga tiimiliige välja oma kolm parimat ideed ning tutvustab neid tiimile. Tiim võib “jah, ja ..” lausetega esitletud ideed veelgi täiendada.

5. Valige tiimiga hääletades välja vähemalt 3 parimat ideed, millega tööd jätkata.

6. Jaotage tiim ideede kaupa töögruppideks. 

7. Tutvusta kogu meeskonnale ideede täpsustamise viise: 

  • storyboardi või koomiksi joonistamine   
  • rebi-ja-kleebi paberist prototüüp   
  • Legost konstrueerimine   
  • tuleviku pressiteade  
  • dialoogina näitlemine  

8. Lase igal töögrupil oma idee detailsemaks vormistada.  

9. Järjestage ideed näiteks Kaalutletud otsustusmaatriksi abil prioriteetideks

Tegevused

Lahenduste ideetamise töötuba
tool

Lahenduste ideetamise töötuba