SVG icon

Valdkonnad

  • Tiimidünaamika
SVG icon

Ajakulu

  • Kuni 1 tund
SVG icon

Osalev meeskond

  • 2-10
SVG icon

Keerukus

  • Madal

3 küsimuse mäng

Kirjeldus

Mäng aitab grupil üksteist küsimuste abil paremini tundma õppida, suunates inimesi liikuma ja 1:1 rääkima.

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Tiimi kohaolu 

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Post-it märkmepaberid, kirjutusvahendid

Töö tulem

Suurem avatus ja usaldus tiimis

Kasu saaja

Tiimiliikmed - suurem avatus ja usaldus inimeste vahel

Väärtus

  • Lihtne korraldada

  • Ei vaja suurt ettevalmistust ega eelteadmisi 

Ajastus

Tiimitöö varajased etapid või peale pikemat eemalolekut taaskohtumisel 

Protsess  

  1. Iga osaleja mõtleb välja 3 küsimust ja kirjutab need eraldi post-it'itele. Need peaksid olema avatud küsimused, mida tahaks teiste tiimiliikmete kohta teada saada. Näiteks: millal ja mille peale sa viimati südamest naersid? Millist oskust tahaksid enim endas arendada? Ole loominguline! 

  2. Kui kõik osalejad on küsimused üles kirjutanud, algab suhtlemise osa. Iga osaleja liigub kellegi juurde (tekivad paarid) ning küsib temalt ühe post-it'i peal oleva küsimuse. Kui teine on vastamisega lõpule jõudnud, ulatab küsija selle küsimusega post-it'i vastanule. Ja siis vastupidi, eelnevalt vastanu esitab paarilisele nüüd enda küsimuse ja seejärel annab ka märkmepaberi. Teisisõnu läheb iga 1:1 kohtumise käigus kummagi osaleja käes olevatest küsimustest 1 märkmepaber vahetusse.  

  3. Jätkake seda suhtlemist teatud aja jooksul ning julgusta kõikide grupi liikmetega vestlema. Ajapiiri võib fikseerida, ent võib ka juhinduda sellest, et kõik jõuaks kõigiga suhelda.  

  4. Lõpus lisage kõik ringluses olnud post-it'id seinale/tahvlile, et kõik küsimused oleks näha. Julgusta osalejaid kasutama neid küsimusi inspiratsiooniallikana, et alustatud vestlusi päeva jooksul (ja ka hiljem) jätkata. 

Tegevused

Start!
tool

Start!

Lahenduste ideetamise töötuba
tool

Lahenduste ideetamise töötuba