SVG icon

Valdkonnad

 • Eelarve ja kasumlikkus
 • Iseteeninduskeskkond
 • Kasutatavuse mõõdikud
 • Protsesside kaardistamine
 • Riskid
 • Tegevusplaan
SVG icon

Tellija

 • Maanteeamet
 • MKM
 • RIA
SVG icon

Koostaja

 • Ziraff
SVG icon

Väljaandmise aasta

 • 2014

kasutajasõbralike e-teenuste disainimine maanteeameti näitel

Kirjeldus

Käesolev juhis (teisisõnu ka "E-teenuste disainimise käsiraamat") tugineb suures osas Maanteeameti (praegu Transpordiamet) e-teenuste keskkonna disainimise kogemusele. Lisaks praktilistele näidetele ja kogemustele sisaldab ka teoreetilisi nõuandeid avaliku sektori e-teenuse disainimiseks. Juhend tutvustab, milline on hea e-teenus, kellega koos ja kuidas seda protsessi alustada ning läbida, sisaldades seejuures ka infot riskide ja teenuse mõjude hindamise kohta.  

Tegevused

Meeskonna valimine
tool

Meeskonna valimine

Tööpõhimõtted ja metoodikad
tool

Tööpõhimõtted ja metoodikad

Kasutaja mõistmine
tool

Kasutaja mõistmine

Lahenduste ideetamise töötuba
tool

Lahenduste ideetamise töötuba

Veebianalüütika
tool

Veebianalüütika

Tehniline monitoorimine
tool

Tehniline monitoorimine