6. kogemuste jagamine

Etapi eesmärk on vaadata tagasi teenuse arendamise protsessile, selgitada välja õnnestumised ja õpikohad ning jagada neid teistega.

Kogemuste jagamine on kasulik peamiselt kahel põhjusel: 

  • Oma kogemuse jagamine teistega aitab sul enda kogemust mõista ja mõtestada. 
  • Sinu kogemus võib kellelegi teisel anda mõne uue mõtte või idee, samuti võib sinu kogemus olla õppetunniks ka teistele. 

Etapi tulemina valmib:

  • tiim on kokku võtnud kõik saadud õppetunnid, mis võiks olla väärtuslikud ka teistele teenuseloojatele; 
  • läbi on viidud tiimi retro;
  • valminud on projekti kokkuvõte ja võimalusel on kirjutatud ka lühike kogemuslugu;
  • tulemusi on tutvustatud projekti meeskonnale ja asjakohastele osapooltele.

 

 

Esimene tegevus: 

Tiimisisene retro