persoona

Kirjeldus

Persoonade all mõeldakse arhetüüpsed kasutajaid, kelle eesmärgid ja omadused esindavad suurema kasutajarühma vajadusi. Tavaliselt esitatakse persoona ühe- või kaheleheküljelises dokumendis (nagu allpool olevas näites). Sellised 1–2-leheküljelised kirjeldused hõlmavad käitumismustreid, eesmärke, oskusi, hoiakuid ja taustainfot, aga ka keskkonda, milles inimene tegutseb. 

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Et persoonasid koostada, on oluline eelnevalt kasutajauuringud või kasutajaintervjuud teostada või kasutada sisendina juba olemasolevaid uuringuid sihtkasutajate kohta.  

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Templiit või mõni muu kujundusprogramm, et andmeid visuaalselt esitada.  

Töö tulem

Visuaalselt vormistatud andmed sihtkasutajate kohta.  

Kasu saaja

Kogu tiim. Lõppkasutaja.  

Väärtus

Sihtrühma sügav mõistmine on heade teenuste loomisel ülioluline. Persoonad aitavad teenuse parendamise või loomisega tegeleval meeskonnal leida vastuse ühele olulisimatest küsimustest: „Kelle jaoks me disainime?” Mõistes sihtkasutajate ootusi, muresid ja motivatsiooni, on võimalik kujundada teenus, mis rahuldab kasutajate vajadusi ja on seega edukas. 

Ajastus

Mõistmise ja fookuse valimise etapis, enne disainimist. 

Alternatiivselt peale kasutajatesti sooritamist, et kasutaja arvamusest paremini aru saada.  

Protsess

1. Uuri andmeid oma kasutajate kohta lähemalt

Esimene samm on uurida lähemalt määratlemise faasis kogutud andmeid, peamiselt kasutajaintervjuude leide. Too esile oma kõige olulisemad teadmised, eelkõige kasutajate probleemid, valukohad ja takistused. Mõtle nende eesmärkidele ja vajadustele.  

2. Tuvasta mustrid

Kasuta kogutud andmeid oma persoonade loomiseks. See protsess algab kõigepealt intervjueeritavate käitumismustrite tuvastamisest. Olenevalt teenusest, mida lood, on persoona tegemiseks vajalikud andmeväljad erinevad. Üldiselt on need midagi sarnast:  

  • Taustainfo (vanus, asukoht, nimi, amet, hobid jms)
  • Tegevused — mida kasutaja teeb ja kui tihti 
  • Isikuomadused ja meelelaad  
  • Takistused/probleemid/murekohad 
  • Eesmärgid 
  • Vajadused

Kui andmed, mida analüüsid, pärinevad kasutajaintervjuudest, kirjuta iga intervjueeritava kohta välja eeltoodud andmed. See aitab näha kasutajate vahel sarnasusi ning tuvastada inimtüüpe, mille alusel persoona koostada.  

3. Visualiseeri persoona

Allpool on näide, milline üks persoona välja võiks näha ning missugused andmed seal võiksid olla. 
Kui oled tuvastanud mõned erinevad arhetüübid kasutajatest, kujunda need visuaalselt lihtsasti loetavaks ja mõistetavaks. 
NB! Persoona ei esinda pärisinimest ega ühtegi konkreetset kasutajat, vaid suuremat kasutajate rühma, kellel on sarnased vajadused. 

Persoona

Tegevused

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus
tool

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus

Kasutaja mõistmine
tool

Kasutaja mõistmine

Lahenduste ideetamise töötuba
tool

Lahenduste ideetamise töötuba

Kasutaja (TO-BE) teekonnad ja prototüüp
tool

Kasutaja (TO-BE) teekonnad ja prototüüp