SVG icon

Valdkonnad

 • Lõuend
SVG icon

Ajakulu

 • 1-2 päeva
SVG icon

Osalev meeskond

 • 2-10
SVG icon

Keerukus

 • Keskmine

avaliku teenuse arendamise lõuend

Kirjeldus

Käesolev lõuend aitab sul ja sinu meeskonnal kaardistada mitte ainult tegevused, mida pead oma teenuse paremaks arendamiseks tegema, vaid ka seotud osapooled ning nende ja sinu prioriteedid. Lõuendile koonduvad kokku kõik su teenust mõjutavad aspektid, see aitab sul teenusest ja kontekstist paremini aru saada ja seda ka teistele tutvustada

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Eelnevad tegevused nagu osapoolte kaardistamine, kasutajaintervjuud, kasutajalugude kaardistamine, väärtuspakkumine.

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Paber ja pliiats

Töö tulem

Täidetud lõuend, mis aitab loodava lahenduse prioriteete tutvustada

Kasu saaja

Kogu tiim. Lõppkasutaja

Väärtus

 • Lõuendi täitmine aitab hoida projekti kindlal sihil
 • Lõuend koondab kokku kõik võtmedetailid, millele projekti jooksul toetuda saad. 

Ajastus

Lõuend täitub läbi projekti jooksvalt, kuna info pärineb erinevatel ajahetkedel tehtavatest tegevustest

Protsess

1. Tuvasta projekti visioon

Vasta küsimustele nagu:

 • Miks me seda teeme?
 • Mida me sellega saavutada tahame?
 • Kelle jaoks me seda teeme?

2. Tuvasta rollid 

Kasuta seotud osapoolte kaardistamise tööriista, et tuvastada kõik seotud osapooled ning nende rollid.

Seejärel saad vastata lõuendil järgnevatele küsimustele:

 • Kes on "Omanikud ja ehitajad" ehk kes ehitab ja jooksutab seda teenust igapäevaselt?
 • Kes on "Partnerid ja võimaldajad" ehk kes aitab, finantseerib, kes elab kaasa ning kes peab olema kaasatud, informeeritud ja rahul?
 • Kes on "Kasutajad ja kliendid" ehk kes tegelikult kasutavad meie teenust? Kui teenus on tasuline, siis kes maksab?
 • Kes on "Kasusaajad" ehk kes saavad kasu, kui teenus olemas ja töötab ladusalt, ilma ise seda tarbimata?

3. Tuvasta võtmetegevused

Võtmetegevuste leidmiseks pead vastama küsimusele: "Milliseid tegevusi teeme iga päev, et teenust heal tasemel pakkuda?"

Küsimusele vastamiseks mõtle eelmises punktis väljatoodud inimeste peale ning sellele, milliseid tegevusi nemad teha saavad teenuse õnnestumiseks ning heal tasemel hoidmiseks. 

4. Selgita välja saadaolevad ressursid ning nende kasutus

Uuri välja: millised ressursid on meil kasutada? Kas see on raha, inimesed, poolehoid, poliitiline raamistik või tahe, tehnoloogiad?

Resursside suurus ja olemasolu aitab sul tuvastada, millele need resurssid kuluvad ehk milliseid püsikulutusi ning ühekordseid või perioodilisi investeeringuid on tarvis, et teenus töötaks ladusalt?

5. Tuvasta kasutajateekonnad

Kasutades kasutaja teekondade kaardistamise tööriista, selgita välja vastus järgmistele küsimustele: 

 • Kuidas klient/kasutaja meid leiab? Kuidas langetab otsuseid?
 • Kuidas ta teenust kasutab?
 • Kuidas aitame, kui midagi läheb valesti ning kuidas saame ta enda juurde tagasi?

6. Selgita välja, kuidas teenus kasutajani jõuab

Mõtle, kas teenus jõuab kasutajani ainult digitaalselt või ka füüsiliselt? Kas teenus on kättesaadav ainult mobiilselt või ka arvutis? 

7. Selgita välja oma teenuse väärtuspakkumine

Kasutades väärtuspakkumise lõuendit, leia vastused küsimustele:

 • Millist väärtust pakume oma kliendile/kasutajale?
 • Millist valu leevendame ning millist rõõmu suurendame?

8. Selgita välja, millised on kasud

Mõeldes kõikidele osapooltele, võtmetegevustele ning väärtuspakkumisele, leia vastused küsimustele:

 • Millist kasu saame meie kasutajatelt/klientidelt või kasusaajatelt?
 • Kuidas me seda kasu mõõdame?

9. Loo oma teenusest liftikõne

Liftikõne on lühike veenev kõne, mida kasutad enda teenuse tutvustamiseks ja "maha müümiseks". Liftikõne eesmärk on selgitada oma kontseptsiooni võimalikult kiiresti ja selgelt, et tekitada huvi selle vastu, kes sa oled ja mida sa pakud.

Liftikõne peaks olema maksimaalselt 30 sekundi pikkune: piisavalt lühike, et edastada sõnum igal ajal ja kõikjal – isegi kiire liftisõidu ajal (sellest ka nimi).

Seda ette valmistades mõtle: "Kuidas tutvustame oma teenust asjasse pühendamata isikule?"

Tegevused

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus
tool

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus

Kasutaja mõistmine
tool

Kasutaja mõistmine

Soovitava teenuse kirjeldamine
tool

Soovitava teenuse kirjeldamine