SVG icon

Valdkonnad

  • Lõuend
SVG icon

Ajakulu

  • 1-2 tundi
SVG icon

Osalev meeskond

  • 2-10
SVG icon

Keerukus

  • Keskmine

väärtuspakkumise lõuend

Väärtuspakkumise näide

Kirjeldus

Väärtuspakkumine kirjeldab selgelt ja lühidalt kasu, mida kasutaja konkreetse toote või teenuse kasutamisest saab. Tugev väärtuspakkumine on oluline iga tiimi jaoks, kes soovib luua edukat UX-i strateegiat. See peaks olema selge, lühike ja kasutajatele hõlpsasti mõistetav.

Väärtuspakkumine ei ole vaid lihtlabane üksik lause. Pigem on tegu lubadusega luua kasutajale väärtust, koos selgitustega, kuidas su teenus seda teeb ning samas kinnitades, et kasutaja hirmud ja valukohad on kaardistatud ning lahendatud. 

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

  • Teadmised, kes su kasutaja on
  • Teadmised, mis on su kasutaja vajadused
  • Teadmised, mida ja kuidas sinu teenus kasutajale pakub
SVG icon

Vajalikud töövahendid

Paber ja pliiats.

Töö tulem

Selge väärtuslubadus, millega oma teenust kasutajale "maha müüa" ehk positiivset ootust anda.

Kasu saaja

Kogu tiim. Lõppkasutaja.

Väärtus

  • Aitab hoida projekti sihil
  • Aitab empatiseerida kasutajaga, tuues esile tema hirmud ja rõõmud
  • Väärtuspakkumise meeles pidamine aitab hoida selgust teenuse tegeliku väärtuse osas

Protsess

1. Õpi tundma oma kasutajat

Nagu alati, mõtle oma kasutaja vaatevinklist. Soovituslik on teostada kasutaja mõistmiseks kasutajaintervjuud. Intervjuude käigus saate vastused küsimustele: Mida üritab kasutaja saavutada? Mida ta vajab? Mis on tema jaoks takistused? Mis pakub neile rõõmu? Peale kasutajaintervjuusid tuleks nendest saadud info personaadeks sünteesida. See aitab väärtuspakkumise lõuendit paremini ja detailsemalt täita. 

2. Täida lõuend

Väärtuspakkumise lõuendil on kaks külge.

Paremal on kasutajaprofiil: siia tuleb kirjutada informatsioon, mida tead oma kasutajast. Näiteks mis on tema valukohad, rõõmud ja peamised tegevused sinu teenuse kontekstis.
Vasakul on väärtuskaart. See pool kirjeldab, kuidas kavatsed kasutajale väärtust luua.

Sinu ülesanne on leida nende kahe vahel sobivus. Vasakul olevad valukohtade lahendajad peaksid vastama paremal küljel välja toodud valudele ja vastupidi. Selle raamistiku abil oma arusaamade korrastamine võib anda ideesid väärtuspakkumise sõnastamise jaoks.

Väärtuspakkumise lõuend

Tegevused

Soovitava teenuse kirjeldamine
tool

Soovitava teenuse kirjeldamine