äripaneel

Äripaneel on avaliku sektori teenusedisaini ekspertidest koosnev nõuandev kogu, kes sulle ja su projektitiimidele ekspertnõu teenuse edasi arendamise osas või annab sulle kindlustunnet tehtud töö kvaliteedi osas. 

Äripaneel

Mida äripaneelist saad?

Tule äripaneeli, kui  

  • Tahad saada kindlustunnet oma senise tehtud projektitöö kvaliteedi kohta  
  • ja/või 
  • saada nõu, kuidas muuta enda projekti/teenust veelgi paremaks või vajad uut lähenemist, kuidas projekti edasi viia.  

Äripaneeli tulles saad valida, kas vajad nõustamist või kindlust, et senine töö on hästi tehtud ehk templit, mida vajad rahastussaamise protsessis.  

Kui vajad nõustamist, rakendub ettevalmistusprotsess 1. Selle puhul selgitatad koos äripaneeli läbiviijaga välja, millises küsimuses vajad abi äripaneelilt ja koos valmistatakse äripaneeliks ette, et nõuandjad saaksid sulle parimat nõu anda. Peale nõustamise äripaneeli saad liikuda edasi templisaamise äripaneeli. Vii nõustajate nõuanded ellu, valmista ette esitlus, mille eesmärk on teha oma teenuste sisu teistele selgeks (pitchida)  ja saada validatsiooni tehtud töö eest.   

Kui äripaneeli tulijana soovid kohe liikuda validatsiooniprotsessi (eeldus, et tead, mis ta teenus on ning Avalike Teenuste Lõuend on täidetud), liigutakse edasi esitluse vormimisega. Pane tähele, et enne validatsiooni/ templisaamise äripaneeli otsustab äripaneeli juht, kas sinu projektimeeskond on valmis templisaamiseks ja kõik teenuse kirjelduse aspektid on läbi mõeldud.  

Kes äripaneeli kuuluvad?  

Teenuste tiim kaasab äripaneeli äri- ja teenusedisaini eksperte ja praktikuid avalikust sektorist. Ettevalmistusprotsessi jooksul valitakse koos sinuga välja sinu projektile kõige sobivamad eksperdid, kes annavad sulle nõu või kindlustunnet senise töö kvaliteedi kohta. Kui sul on sobivaid mentoreid, keda sa sooviksid nõustama, anna sellest teada äripaneeli juhile.   

Kuidas tulla äripaneeli?  

Võta ühendust äripaneeli juhiga joel.kotsjuba@mkm.ee

Mida ette valmistada?  

Nõusaamise puhul pöördu võimalikult selge küsimusega. Mõtle see juba välja enne.  

Templisaamiseks on vajalik Avalike Teenuste Lõuend, mille põhjal esitlus kokku pannakse. Mida detailsemalt see on juba täidetud, seda kiiremini läheb ettevalmistusprotsess.