SVG icon

Valdkonnad

  • Protsesside kaardistamine
SVG icon

Ajakulu

  • 1-2 tundi
SVG icon

Osalev meeskond

  • 2-10
SVG icon

Keerukus

  • Keskmine

kasutaja teekonna kaardistus

Kirjeldus

Kasutajate teekonna kaart (tuntud ka kui klienditeekonna kaart) on diagramm, mis illustreerib visuaalselt kasutajavoogu veebisaidil, teenuses või mistahes teekonnal - alustades esmasest kokkupuutest teenusega või avastamisest ning jõudes pikaajalise kasutuseni. 

Kaardistus tuvastab peamised kasutaja interaktsioonid ja kokkupuutepunktid teenusega ning kirjeldab üksikasjalikult kasutaja eesmärke, motivatsiooni ja tundeid igal etapil. 

Kasutajateekondi saab kasutada nii hetkeolukorra (AS-IS protsesside kirjeldamise samm) kaardistamiseks, kuid ka tulevase (TO-BE protsesside) olukorra jaoks.  

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Persoonad või kasutajate olemuse kohta teadmised 

Kasutajauuringute eelnev läbiviimine 

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Täidetav tabel, kas virtuaalne või paberil.  

Töö tulem

Diagrammid, mis kujutavad kasutajateekondi. 

Kasu saaja

Kogu tiim. Kasutaja. 

Väärtus

Kasutaja teekonna kaardistamise protsess aitab meeles hoida kogu kasutajakogemust: nende tundeid, küsimusi ja vajadusi, kui nad teie teenust kasutavad.  

Ajastus

Mõistmise ja fookuse valimise ajal ja/või Lahendamise ajal. 

Protsess

Enne alustamist peaksid üle vaatama ja vajadusel täpsemalt sõnastama oma teenuse eesmärgi: kasutajale pakutav teekond peab neid eesmärke täitma ja seega on oluline, et eesmärk oleks üheselt selge. Lisaks peab antud protsessis toetuma kasutajauuringutele – nii kvalitatiivsetele kui ka kvantitatiivsetele andmetele.  

1. Vali oma persoonad 

Iga persoona kohta tuleb koostada oma teekond, arvestades, et igal persoonal on erinevad vajadused, eesmärgid ja valupunktid. See mõjutab teekonna erinevaid samme.  

2. Kaardista puutepunktid 

Järjestage kasutajate/persoonade eesmärgid ja tegevused kronoloogilises järjekorras ajajoonele. Tavalise kasutaja teekonna üldised sammud on avastamine, tutvumine ja kasutamine. Neist igas sammus on kasutajal sinu teenusega palju võimalikke kokkupuutepunkte. 

3. Loo narratiiv 

Täiustage ajajoone iga sammu kasutajate mõtete ja tunnetega. Kasutage oma kasutajate kohta teadaolevaid kvalitatiivseid andmeid. Lisage tegevusi, eesmärke ja tundeid, mis tekivad igas sammus või puutepunktis, sealhulgas emotsionaalsed tõusud ja mõõnad. Eraldi tähelepanu tuleks pöörata sellele, kus kasutajad takerduvad või pettuvad. Vormistage oma ajajoon visuaalselt loetavaks diagrammiks. Alustada võib ka lihtsalt, valge tahvli ja postit'itega. Visuaalne vormistus on tõhus viis illustreerida ülejäänud tiimile oma peamisi teadmisi kasutaja tunnetest, eesmärkidest ja tegevustest. 

Kasutaja teekondade kaardistus

Tegevused

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus
tool

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus

Kasutaja mõistmine
tool

Kasutaja mõistmine

Kasutaja (TO-BE) teekonnad ja prototüüp
tool

Kasutaja (TO-BE) teekonnad ja prototüüp