kirjandusallikate läbitöötamine

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Teema või valdkonna kohta peab olema piisavalt informatsiooni, mida sünteesida. 

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Google scholar, Scopus, ResearchGate, raamatukogud, ajakirjad, blogid, uuringud, Baymard vms

Töö tulem

Koondav aruanne allikatest sünteesitud infost, koos viidetega allikatele. 

Kasu saaja

Kogu tiim. Tiimi küsimused antud teemade kohta saab suunata koondaruandesse. 

Väärtus

  • Säästab aega ja vaeva sellise info välja selgitamiseks, mida juba uuritud on 
  • Ühtlaselt kokku koondatud seotud informatsioon aitab luua teemade vahel seoseid 

Ajastus

Kirjandusallikad tuleks läbi uurida mõistmise etapis, et tagada korralik ülevaade teemast, mida uurima ja lahendama lähed.  

Protsess

Et edukalt alustada kirjandusallikate läbitöötamist, tuleb defineerida, mis valdkonnad sinu projekti puudutavad. Otsinguid tuleb alustada õigete märksõnade leidmisest, kasutades online-ressursse nagu Google Scholar või mõned disainiblogid. Hea uurija on aga kriitiline ja tähelepanelik, tagades, et kaasamiseks valitud uurimused ja kirjandus pole mitte ainult asjakohased, vaid pärit ka usaldusväärsetest allikatest. Eriti ettevaatlik tuleks olla veebisaidi- või blogiressursside lisamisel, mille usaldusväärsust ei kontrollita eksperthinnanguga.

Kirjanduse ülevaadetes on materjal mõistlik uurimiskategooriate kaupa ära kategoriseerida. Näiteks kui disainiprojekti keskmes on uus teismelistele mõeldud digitaalne rakendus, võib kirjanduse jagada teemadeks, mis on seotud tehnoloogia, põlvkondade suundumuste ja mängude disainiga. Allikate valimisel peaks juhtfaktor olema projekti asjakohasus, mis annab selgelt märku, kuidas see projekti uurimist toetab.

Harvem püüakse luua täielikult ammendavaid ning "süstemaatilisi" kirjanduse ülevaateid, kus statistiliste meetodite või teaduslike hindamissüsteemide abil valideeritakse uuringusse kaasatavaid materjale veel eraldi.

Kindlasti aga tuleks kirjanduse ülevaadetele täpselt viidata, kasutades selleks dokumentides ühtset joonealust või lõpumärkust ja bibliograafilist stiili, ja seda ka juhul, kui üldist kokkulepitud disainisüsteemi olla ei pruugi.

Tegevused

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus
tool

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus

Kasutaja mõistmine
tool

Kasutaja mõistmine

Juriidiliste kohustuste täpsustamine
tool

Juriidiliste kohustuste täpsustamine

Lähteülesande koostamine disainiks
tool

Lähteülesande koostamine disainiks