SVG icon

Valdkonnad

  • Kasutatavuse mõõdikud
  • Protsesside kaardistamine
  • Riskid
SVG icon

Tellija

  • MKM
SVG icon

Koostaja

  • Ernst & Young
SVG icon

Väljaandmise aasta

  • 2012

protsessianalüüsi käsiraamat

Kirjeldus

Käsiraamat annab põhjaliku ülevaate protsessikaardistamise tegevusest, alates põhimõtetest ja töövahendite valikust kuni dokumenteerimise ja protsessimuudatuste tegemiseni. Käsiraamatu lõpuosas on toodud ka praktilisi näiteid selle läbiviimisest 

Käsiraamatu eesmärk on tutvustada maailma parimatel praktikatel põhinevat protsessijuhtimise ja protsessikaardistuse metoodikat, mis sobib kasutamiseks Eesti avalikus sektoris. Metoodika sobivuse testimiseks rakendati seda erinevate avalike sektori asutuste näidisprotsesside kaardistamisel. 

Protsesskaardistus on organisatsiooni töö kirjeldamine, mille käigus tuvastatakse mingi kitsama funktsiooni või eesmärgi saavutamiseks vajalikud erinevad tegevused, osapooled, nende vahelised seosed ja toimimisloogika. Samuti saab määrata ja näitlikustada tegevuste seosed andmeobjektidega (dokument või andmekogum sisendi või tulemina) ja infosüsteemidega. Kaardistust saab teha nii tänase (as-is) kui soovitud tuleviku (to-be) protsessi jaoks.  

Tegevused

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus
tool

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus

Kasutaja (TO-BE) teekonnad ja prototüüp
tool

Kasutaja (TO-BE) teekonnad ja prototüüp

Dokumenteerimine
tool

Dokumenteerimine