SVG icon

Valdkonnad

 • Protsesside kaardistamine
SVG icon

Ajakulu

 • 1-2 päeva
SVG icon

Osalev meeskond

 • 2-10
SVG icon

Keerukus

 • Keskmine

aeiou

Kirjeldus

AEIOU on organisatoorne raamistik, mis tuletab sulle meelde, et pead suunava taksonoomia alusel abil tegelema, dokumenteerima ja kodeerima tegevusi (actions), keskkondi (environments), interaktsioone (interactions), objekte (objects) ja kasutajaid (users). Seda tuleb silmas pidada juhul, kui disainiprotsess nõuab kasutajate vaatlemist (inglise k observation). Seega ei pruugi AEIOU ei olla igas projektis vajalik.

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Eelduseks on, et saab läbi viia vaatlust.

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Tööleht, täidetav vorm. Paber ja pliiats või arvuti. 

Töö tulem

Struktureeritud andmete kogum etnograafilisest vaatlusest.

Kasu saaja

Kogu tiim, kuid eriti teenusedisainer, kellele saab üle anda struktureeritud vaatlustulemused, mis aitavad tal selgeid disainiotsuseid vastu võtta.  

Väärtus

Aitab vaatluse läbiviimisel fookust olulistel asjadel hoida.

Ajastus

AEIOU-d tuleb kasutada vaid siis, kui disainiprotsess nõuab kasutajate vaatlust. Üldiselt toimub see mõistmise ja fookuse leidmise etapis. 

Protsess

Isegi, kui kasutajate vaatlused on juhuslikud või poolstruktureeritud, tasub silmas pidada organisatsioonilist raamistikku nii, et uurija jälgib vaid olulisi üksikasju. AEIOU on lihtne märguanne vaatluste suunamiseks ja kodeerimiseks. Rusikareeglina määratleb taksonoomia vaatluskomplekti kõik elemendid järgmiselt: 

"Actions" ehk tegevused, praktikad, kombed (A)

 • Millega inimesed tegelevad?
 • Millised on tavapärased praktikad?
 • Millal, kus, kellega, kui sageli, kaua kestab?
 • Milliseid kultuurilisi erisusi märkad? Ealisi? Soolisi?
 • Jälgi liikumisi, peatumisi. Ringivaatamisi, katsumisi.
 • Millised on normid ja reeglid siinses keskkonas? (Märka järelvalvet ja selle mõju)
 • Milliseid reegleid rikutakse? Kelle poolt? Kuidas teised sellele reageerivad?
 • Mis toimub “keskel”, mis “äärealadel”?

 

"Environments" ehk keskkond, ruum ja kontekst (E)

 • Kuidas on kujundatud? Milline on atmosfäär?
 • Kõik meeleline: helid, lõhnad, maitsed, materjalid, tekstuurid, kliima jne.
 • Kuidas keskkonda kasutatakse (jälgi nii sihipärast kasutust kui improvisatsiooni)?
 • Kuidas reageeritakse keskkonnale?
 • Märka juurdepääsetavust erinevatele sihtrühmadele.
 • Märka tõkkeid/barjääre, liikumiskeelde.
 • Märka valguslahendusi, aga ka järelvalveseadmeid.
 • Märka nii kavandatud kui isetekkelisi liikumistrasse.
 • Kuidas mõjutab keskkond ja kontekst (mõtle ka kellaaeg, asupaik, uus koht jms) inimesi ja tegevusi?

 

"Interactions" ehk süsteemid/teenused või asjad, millega inimene suhtleb (I)

 • Milliseid süsteeme/teenuseid kasutatakse?
 • Mis on olnud eeldatav eesmärk siin pakutavate teenuste puhul?
 • Millest inimesed juhinduvad?
 • Mis teenuste kasutamist mõjutab?
 • Mille kasutamisel jäädakse hätta? Kuidas reageeritakse?
 • Mis on abiks?
 • Mis on puudu?

 

"Objects" ehk esemed või objektid (O)

 • Milliseid objekte märkad? Märka suurusi, kuju, koguseid.
 • Kuidas neid kasutatakse?
 • Millist rolli need mängivad, kuidas mõjutavad konteksti, inimeste suhtlust/suhteid?
 • Millised objektid takistavad, segavad, tekitavad segadust?
 • Milliseid objekte on kasutajad ise “kohandanud”?

 

"Users" ehk inimesed (U)

 • Kes siin avalikus ruumis viibivad?
 • Mis tüüpi inimesi näed?
 • Kes kellega suhtleb? Kellega mitte? Millises toonis?
 • Märka, millest räägitakse.
 • Millised on inimeste paiknemine, suhted, hierarhiad?
 • Kes on “tsentris”, kes “äärealadel”?
 • Kes või mis mõjutab otsuseid ja käitumist?
 • Tajutavad konfliktid, vastuolud, erimeelsused.

 

Loo paberile iga sektsiooni kohta kast, kuhu kogud vaatluses informatsiooni. 

Tegevused

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus
tool

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus

Kasutaja mõistmine
tool

Kasutaja mõistmine