riiklikud juhised

Siin on ülevaade kõikidest võimalikest vajaminevatest juhistest. Kuna neid on palju, siis saad endale sobivaimad välja filtreerida.

Filter

Täiendavad AKI juhised

Täiendavad AKI juhised

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Suurandmed ja privaatsus

Suurandmed ja privaatsus

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Isikuandmete töötleja üldjuhend

Isikuandmete töötleja üldjuhend

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Andmekogude juhend

Andmekogude juhend

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik

Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
ATKL programmi taotlusvorm (toetused avalike teenuste koosvõime loomiseks)

ATKL programmi taotlusvorm (toetused avalike teenu…

MKM

22.09.2022
EL struktuuritoetuste taotlemine

EL struktuuritoetuste taotlemine

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

22.09.2022
RES IKT lisataotluse vorm (A4)

RES IKT lisataotluse vorm (A4)

MKM

21.09.2022
Masinõppe projektiks valmistumine: kontroll küsimustik

Masinõppe projektiks valmistumine: kontroll küsimu…

MKM

21.09.2022
Andmeteaduse projekti taotlusvorm (lõuend)

Andmeteaduse projekti taotlusvorm (lõuend)

MKM

21.09.2022
Juhendmaterjal krattide hankimiseks

Juhendmaterjal krattide hankimiseks

MKM

21.09.2022
Iseteeninduskeskkonna raamistik

Iseteeninduskeskkonna raamistik

Trinidad Wiseman

20.09.2022
Riigi nõuete ja maksete infosüsteem, PPA, MNT ja MTA näitel

Riigi nõuete ja maksete infosüsteem, PPA, MNT ja M…

20.09.2022
Klienditagasiside süsteemi pilootprojekti tulemused avalikus sektoris

Klienditagasiside süsteemi pilootprojekti tulemuse…

Recommender OÜ

20.09.2022
20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kontseptsiooni väljatöötamine

20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kont…

PwC

20.09.2022
Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele

Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tar…

Trinidad Wiseman

20.09.2022