SVG icon

Valdkonnad

  • Protsesside kaardistamine
SVG icon

Ajakulu

  • 1-2 tundi
SVG icon

Osalev meeskond

  • 2-10
SVG icon

Keerukus

  • Keskmine

osapoolte kaardistamine

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Teema või valdkonna kohta peab olema piisavalt informatsiooni, mida sünteesida.  

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Paber ja pliiats või mõni muu internetist leitav töövahend – näiteks Miro.  

Töö tulem

Kaart, mille peal on kõik osapooled ning nende rollid ja seosed nähtavad. 

Kasu saaja

Kogu tiim. Tiimi küsimused antud teemade kohta saab suunata koondaruandesse.  

Väärtus

  • Aitab meeles pidada, kes on projektist mõjutatud 
  • Saad teada, kellel on kõige suurem mõju või vastutus (influence) 
  • Aitab keskenduda neile, kes saavad kõige rohkem kasu 
  • Näitab, kus või kellel on ressursse kõige rohkem 

Protsess

1. Ajurünnak ehk inglise k. brainstorming 

Alustuseks tee kindlaks kõik potentsiaalsed osapooled – inimesed, rühmad või organisatsioonid, keda disainitav teenus või projekt mõjutab; kes seda mõjutavad; kes on selle edust huvitatud või selle pärast mures. Kirjuta nende nimed tahvlile, paberile või programmi (nagu näiteks Miro). Proovi olla võimalikult detailne – vähemaks saab ju alati võtta.

2. Kategoriseerimine 

Nüüd on aeg ajurünnaku tulemused rühmitada/kategoriseerida. Kas on inimesi, keda saab ühte kategooriasse paigutada? Kuidas seda kategooriat nimetada? Kas on mõnda tüüpi osapooli, keda lisada unustasid?  

Seotud osapoolte kaardistus

Tegevused

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus
tool

Olemasolevate (AS-IS) protsesside kaardistus