SVG icon

Valdkonnad

  • Kasutajatestimine
SVG icon

Ajakulu

  • 1-2 tundi
SVG icon

Osalev meeskond

  • 2-10
SVG icon

Keerukus

  • Keskmine

kasutatavuse testimine

Kirjeldus

Kasutatavuse testimise käigus pannakse reaalsed inimesed sinu loodud teenust kasutama ning jälgitakse nende käitumist ja reaktsioone sellele. Olenemata sellest, kas alustad väikeselt, näiteks kasutamise salvestiste vaatamisega, või võtad selle ette mastaapselt ning rendid pilgujälgimisseadmetega labori, on kasutatavuse testimine vajalik samm, et loodav lahendus saaks kasutajate jaoks meeldiv ning tõhus. 

Kasutatavuse testimine on meetod veebisaidi, rakenduse või muu digitaalse toote funktsionaalsuse testimiseks: testimise käigus jälgitakse, kuidas tegelikud kasutajad antud lahendust kasutavad. Eesmärk on paljastada segased valupunktid ja avastada võimalusi üldise kasutajakogemuse parandamiseks. 

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Töötav prototüüp või MVP (Minimum Viable Product ehk minimaalne versioon töötavast tootest) arendusprojekt, millega kasutaja saab suhelda.  

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Olenevalt sellest, kas test toimub kohapeal või läbi interneti, on läbiviimiseks vaja arvutit ning salvestustehnikat.  

Töö tulem

Arusaam kasutajate kogemusest sinu teenuse tarbimisel ning sisend kasutajakogemuse parandamiseks.  

Kasu saaja

Kogu tiim. Lõppkasutaja. 

Väärtus

Aitab enne arendust või laivi minemist tuvastada kasutajakogemuse probleemid ning need ennetavalt ära parandada. 

Ajastus

Lahenduse testimise etapis.

Protsess 

1. Otsusta, millist teenuse osa soovite testida. 

Kas teenusemeeskonnal on kiireloomulisi küsimusi selle kohta, kuidas teenuse kasutajad loodava lahenduses teatud osadega suhtlevad? Või tahaksite teada, mida kasutajad teenuse juures esimesena teevad? Koguge kokku mõtted oma teenuste tugevuste, nõrkuste ja valukohtade kohta, et saaksite testimise käigus konkreetseid hüpoteese kontrollida.

 

2. Vali lähteülesanded

Testi läbi viimiseks on vaja anda osalejale täitmiseks sellised ülesanded, mille õnnestumist või ebaõnnestumist saaks mõõta. Mõtle välja, millised tegevused aitavad esile tuua teenuse kõige olulisimaid aspekte. Näiteks on teenuse eesmärk kasutajal mingi taotluse edukas esitamine. Kõige lihtsamad testiülesanded kasutaja jaoks oleks "Leia üles, kus seda taotlust esitada" ning "Täida taotlus".

 

3. Sea „edu standard“ 

Kui tead, mida ja kuidas testida, määra iga ülesande õnnestumise/ebaõnnestumise määratlemiseks selged kriteeriumid. Iga ülesande jaoks eduläve seadmine aitab kindlaks teha, kas teenuse kasutuskogemus on piisavalt intuitiivne või mitte. 

 

4. Kirjuta testimisplaan 

Plaanis peaks mainima uuringu eesmärki; kas ja kuidas kavatsed testi salvestada; teenuse tausta; küsimusi, mida osalejalt küsid; ja lõpuks osalejatele antavaid ülesandeid. Et test oleks korratav, erapooletu ja teaduslik, peaksid moderaatorid ehk testi läbiviijad järgima igal testil sama plaani. 

 

5. Testi läbi viimine 

Testi ajal peab moderaator jääma neutraalseks, juhendades osalejaid rangelt testimisplaani järgides. Sama oluline on ka märkmete tegemine testi ajal, eriti, kui testi ei salvestata. Kui salvestatud andmeid pole, tuleb toetuda märkmetele, mis su hüpoteesi tõestavad või ümber lükkavad. 

Tegevused

Kasutajatestid
tool

Kasutajatestid