SVG icon

Valdkonnad

  • Tiimidünaamika
SVG icon

Ajakulu

  • Kuni 1 tund
SVG icon

Osalev meeskond

  • 2-10
SVG icon

Keerukus

  • Madal

plaksumäng

Kirjeldus

Tegemist on lihtsa lõbusa mänguga, kus ringis olevad osalejad üritavad sünkroonis käteplakse edasi anda.  

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Tiimi kohaolu 

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Ei ole

Töö tulem

Tõstab inimeste energiataset, suurendab fookust ja teineteise kuulamist

Kasu saaja

Inimesed on erksamad 

Väärtus

  • Lihtne korraldada 

  • Ei vaja suurt ettevalmistust ega eelteadmisi 

Ajastus

Sobib igal ajahetkel, kui loiu grupp vajab kiiret turgutust

Protsess 

Inimesed seisavad ringis üksteise kõrval, omavahel ei tohi kõneleda.

  1. Alustaja ehk siis A pöörab enda kõrval oleva inimese ehk B poole, loob temaga silmsideme ja seejärel teeb oma kätega plaksu. B eesmärk on ainuüksi silmkontakti abil teha A'ga samaaegselt käteplaks nii, et plaks kõlaks sünkroonis.
  2. Seejärel pöördub B enda kõrval järgmise inimese ehk C poole, eesmärk on samamoodi sünkroonis plaks teha, ja nii üha edasi.
  3. Plaksusid antakse ringis edasi üha kiirenevas tempos - aga jätkuvalt eesmärgiga, et kõlaks võimalikult palju ideaalselt sünkroonis plakse.

Kui grupp on selle kenasti omandanud, on aeg tutvustada topeltplaksu, mis paneb ringi teispidi liikuma. Näiteks on A ja B oma plaksu ära teinud, ent B jätkab C poole pöördumise asemel silmsidet A'ga. Nüüd peaks A ja B koos veel ühe ühise plaksu tegema ja seejärel tuleb A'l pöörata endast teist kätt (B'st niiöelda vastassuunda), et sealpool asuva inimesega sünkroonne plaks teha. Tegemist on hea tähelepanuharjutusega: osalejatel tuleb kehakeele ja silmkontakti abil aru saada, kas plaks on "läbi" või plaanib partner plaksu korrata (ja ringi teises suunas liikuma panna).

Olukorda muudab keerulisemaks seegi, kui A peale teist B'ga tehtud plaksu otsustab ikkagi B'ga jätkata - ja plaksuring peaks jätkuma endises suunas. Siis tuleb osalejatel meeles pidada, mitmes plaks hetkel kõlas ehk mispidi ring nüüd jätkub. 

PS. Kui inimesed on väga loiud, stressis või üksteisele võõrad, võib juhtuda, et topeltplaks ehk ringi liikumissuuna muutmine ei õnnestu kuigi sujuvalt. See on hea võimalus grupiga koos arutada, miks harjutus nii väljakutsuvaks osutus ja mida oleks vaja grupil teha, et plaksutamise edasiandmine (ja üksteisega suhtlemine) edaspidi sujuvamalt kulgeks.