SVG icon

Valdkonnad

 • Tiimidünaamika
SVG icon

Ajakulu

 • Kuni 1 tund
SVG icon

Osalev meeskond

 • 2-40
SVG icon

Keerukus

 • Keskmine

air tagasiside mudel

Kirjeldus

Tegemist on konstruktiivse tagasiside andmise meetodiga, mille abil on võimalik suurendada omavahelist avatust ning luua edukamaid harjumusi ja käitumismustreid. Tagasiside peaks olema hüppelauaks õppimisele ja arengule, et negatiivne tagasiside ei mõjuks heidutavana.  

Lähtepunktid

SVG icon

Eeltingimused

Inimestel on sobiv hetk tagasiside vestluseks

SVG icon

Vajalikud töövahendid

Ei ole

Töö tulem

Inimesed on teadlikumad, võimalus arenguks

Kasu saaja

Inimesed saavad anda ja vastu võtta konstruktiivset tagasisidet, et saaks enda käitumist vajadusel korrigeerida

Väärtus

 • Lihtne korraldada 

 • Ei vaja suurt ettevalmistust ega eelteadmisi 

Ajastus

Regulaarselt, mitte liiga hilja peale olukorra toimumist, et see oleks jätkuvalt ajakohane. Küsi alustuseks, kas teisel inimesel on sobilik hetk tagasiside vestluseks. Pea silmas teise inimese vajadusi ja prioriteete. 

Protsess 

Selge meetodi kasutamine aitab inimestel, kelle jaoks kriitika on keeruline, anda ja vastu võtta konstruktiivset tagasisidet. Akronüüm AIR koosneb ingliskeelsetest sõnadest “Action” (tegevus), “Impact” (mõju) ja “Request” (soov). 

Action: konkreetne tegevus, mida sa kõrvalt vaatlesid.  
Impact: kuidas see tegevus sind mõjutas? 
Request: küsi teiselt “Kas sa oleksid nõus … ?”. See palve peaks olema esitatud SMART-formaadis ehk siis “Specific” (konkreetne), “Measurable” (mõõdetav), “Achievable” (saavutatav), “Realistic” (realistlik), “Timely” (ajakohane). Pole mõtet esitada soovi, mida ei ole võimalik käesolevate ressurssidega antud kontekstis saavutada. 

Kuidas seda praktikas läbi viia? 


1) Mittesüüdistav kirjeldus kuulaja käitumise kohta ehk “tegevus”: 
“Kui sa …. (konkreetne vaadeldud käitumine) 

2) Tegevuse mõju kõnelejale: 
“See mõjus mulle nii … “ 

3) Palve: 
“Kas sa oleksid nõus …" 

Tagasiside võib tekitada kuulajas soovi ennast kaitsta, sest taju olukorrast võib olla erinev. Et vestlus püsiks avatud ja soodustaks edasist tagasiside andmist, on oluline siiski neutraalselt kuulata. Sel viisil väljendame, et tagasiside on teretulnud, isegi, kui see on ebamugav. Ning kui oleme tagasisidet saanud ning on olnud aega seda seedida, on võimalik dialoogi abil võimalikke eriarvamusi arutada.

Kindlasti pea meeles anda ka positiivset tagasisidet! Seda saab anda samal meetodil.  
Oluline on tagasisidet tasakaalustada, et see poleks liialt ühele poole kallutatud. 

Tagasiside printsiipide rakendamine aitab luua vajalikku ühendust tagasiside vestluste pidamiseks. Jälgi ajastust ja ole eneseteadlik, ära jaga tagasisidet, kui oled ise emotsionaalne. 

Veel põhimõtteid, mida tuleks arvesse võtta: 

 • Kirjelda käitumist, mille tunnistajaks olid (mitte teise isikupära ega anna tagasisidet kolmanda osapoole kohta) 

 • Ära mõista inimest hukka ega sildista teda 

 • Sõnasta see tulemustele keskenduvalt 

 • Ära proovi teist muuta või "parandada" 

 • Ole selge ja pigem räägi lühidalt 

 • Muuda tagasiside küsimine harjumuseks 

 • Küsi inimeselt, kas on võimalik talle antud momendil tagasisidet anda 

 • Räägi "mina", mitte "meie" vaatepunktist 

 • Ära aja oma mõtteid ja tundeid segamini teiste inimeste omadega 

 • Ole konkreetne, ära üldista 

 • Anna ajakohast tagasisidet ja tee seda regulaarselt 

 • Ära püüa kõike korraga edasi anda, tehes palju detailseid märkusi 

 • Keskendu inimesega ühenduse loomisele 

 • Ole lahenduskeskne (vs probleemikeskne)