eng lahendamine

ENG Selles etapis on 2 põhitegevust: ideetamine ja valideerimine.

Ideetamine ehk diverging

Miks?

  • Esimene idee pole kunagi parim.
  • Bias-i vältimiseks.
  • Et vältida olukorda, kus lahendus on sündinud enne probleemi.

Kuidas?

  • Koos
  • Tööriistade ja abivahenditega
  • Ilma judgementita

Tulem:
vähemalt 3 ideed