eng to-be teenuse protsessi kirjeldamine

ENG TO-BE protsess näitab kavandatud tulevasi protsesse – mida arendatav teenus kavatseb teha, välja näha, toimida. 
Luues TO-BE protsessimudeli, saate seda arutada inimestega, keda kavandatavad muudatused mõjutavad, ja mõlemad võtavad arvesse oma nägemust muudatuste tulemustest ja töötavad oma sisseostu saamiseks.

TO-BE protsesside loomine on teine osa sammust AS-is protsesside kirjeldamine faasis 1. Määratlemine.

Eeldused tegevuse alustamiseks

  • AS IS kaardistuse olemasolu
  • Osapoolte ja kasutajate ning nende vajaduste kaardistus
  • Lahendusvariantide olemasolu (ideetamise sammu läbimine)

Miks?

  • Tulevase lahenduse visualiseerimine
  • Sisend parema plaani koostamiseks
  • Tugi- või võrdluspunkt järgnevateks faasideks

Kuidas?

  • Koos
  • Struktureeritult
  • Tööriistadega